Danh mục: Doanh Nhân

Doanh nhân là người làm nghề kinh doanh. Họ là người giải quyết những vấn đề cho người khác để mục đích tạo ra lợi nhuận.