Danh mục: Công Nghệ 6G

Công nghệ 6G là mạng di động thế hệ thứ sáu, tiếp bước thế hệ tiếp theo của công nghệ truyền thông di động sau thế hệ 5G. Công nghệ 6G dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2030.