Danh mục: Thực Tế Ảo

Thực tế ảo (Virtual Reality được viết tắt là VR) là là một công nghệ tạo ra môi trường sống ảo độc đáo và tương tác giữa con người với môi trường này thông qua các thiết bị điện tử. Không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều. Môi trường 3D ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao.