Danh mục: Khởi Nghiệp

Khởi nghiệp – Startup là bắt đầu một công việc làm chủ, mở công ty riêng, tự đứng ra kinh doanh, hoặc cổ phần với người khác trong công ty.